Jaarverslag 2018

Financieel Beeld

Voorzieningen

Naast de hierboven genoemde nieuwe voorziening  PMR zijn er in 2018 nog 2 nieuwe voorzieningen gevormd, namelijk de voorziening Houdstermaatschappij HZH in verband met risico waardedaling van de aandelenkapitaal.
Daarnaast is uit voorzichtigheidsoverweging   de aan het warmtebedrijf Holding verstrekte geldlening ad. € 0,7 mln ook een nieuwe voorziening Geldleningen gevormd.

Financieel Beeld