Jaarverslag 2018

6. WNT-verantwoording 2018 provincie Zuid-Holland

Bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op de provincie Zuid-Holland. Het voor de provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.

Functiegegevens
(bedragen x € 1)

H.M.M. Koek
Provinciesecretaris

E.W.K. Meurs
Griffier

J.C. van Ginkel
(waarnemend) Provinciesecretaris

J.H. de Baas
Provinciesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-06 / 31-12

01-01 / 31-12

03-04 / 31-05

01-01 / 31-03

Deeltijdfactor in fte

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.635,33

106.101,02

27.285,00*

44.968,85

Beloningen betaalbaar op termijn

11.211,97

17.388,72

3.036,49

-

Subtotaal

99.847,30

123.489,74

30.321,49

44.968,85

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

110.810,96

189.000

30.550,68

46.602,74

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

99.847,30

123.489,74

30.321,49

44.968,85

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

N.v.t.

01/10 - 31/12

N.v.t.

01/10 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

N.v.t.

1

N.v.t.

1

Dienstbetrekking?

N.v.t.

ja

N.v.t.

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

N.v.t.

26.023

N.v.t.

179.875

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

4.060

N.v.t.

-

Subtotaal

N.v.t.

30.083

N.v.t.

179.875

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

N.v.t.

45.622

N.v.t.

181.000

* In mei heeft de heer Van Ginkel eenmalig een voorschot van het IKB laten uitbetalen van € 7.430. Dit bedrag wordt voor de WNT meegenomen.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Functiegegevens
(bedragen x € 1)

J.H. de Baas

Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Provinciesecretaris

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2018

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2018

75.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

6. WNT-verantwoording 2018 provincie Zuid-Holland