Jaarverslag 2018

12. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)


In 2018 is bij de bepaling van de omvang van indicator E27/03 een bedrag van € 3.460.462 in mindering gebracht. Dit bedrag heeft betrekking op de administratieve verwerking van looptijdverlengingen van uitgaande subsidies. Zie hiervoor ook de waarderingsgrondslag met betrekking tot de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de Jaarrekening 2018.