Jaarverslag 2018

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroting na wijziging met realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Groen, Waterrijk en Schoon

198.133

74.671

123.462

183.613

67.098

116.515

167.457

74.600

92.856

16.157

-7.502

23.658

2 Bereikbaar en Verbonden

255.551

17.192

238.358

251.154

17.523

233.631

244.891

10.373

234.518

6.263

7.151

-887

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

111.396

780

110.615

97.428

1.546

95.882

85.353

2.704

82.649

12.075

-1.159

13.233

4 Bestuur en Samenleving

27.846

386

27.460

28.272

216

28.055

27.107

121

26.985

1.165

95

1.070

- Overzichten en Middelen

2.616

588.739

-586.124

7.574

610.294

-602.720

1.606

612.088

-610.482

5.968

-1.794

7.762

- Overhead

86.615

2.204

84.411

87.452

2.354

85.098

92.189

5.342

86.848

-4.737

-2.987

-1.750

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal exploitatie

682.156

683.973

-1.817

655.493

699.032

-43.539

618.603

705.228

-86.625

36.890

-6.196

43.086

Onttrekkingen

0

168.600

-168.600

0

210.667

-210.667

0

172.607

-172.607

0

38.060

-38.060

Toevoegingen

170.417

0

170.417

254.206

0

254.206

246.295

0

246.295

7.911

0

7.911

Subtotaal reserves

170.417

168.600

1.817

254.206

210.667

43.539

246.295

172.607

73.688

7.911

38.060

-30.149

Totaal baten en lasten

852.573

852.573

0

909.699

909.699

0

864.897

877.835

-12.937

44.802

31.864

12.937