Jaarverslag 2018

Paragraaf Verbonden Partijen

Opzet paragraaf

De paragraaf Verbonden partijen bevat:

  • de visie en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, uitgesplitst naar type.

Daarnaast wordt Provinciale Staten (PS), volgens afspraak, als volgt geïnformeerd:

  • Eens per jaar in september wordt het onderwerp verbonden partijen in al zijn facetten in de Statencommissie Bestuur en Middelen geagendeerd. De leden van de Statencommissies worden hiervoor uitgenodigd.
  • Eens per jaar in juni biedt GS een analyse van de jaarrekening en begroting van alle verbonden partijen aan volgens een afgesproken format.

Paragraaf Verbonden Partijen