Jaarverslag 2018

Paragraaf Verbonden Partijen

Reserveringen, voorzieningen en risico's

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
Tevens loopt de provincie bij verbonden partijen financiële risico’s.

De volgende (bijgestelde)voorzieningen / reserveringen zijn getroffen en risico’s zijn in beeld:

Voorziening
(bedragen x € 1 mln)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Warmtebedrijf Rotterdam

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

ROM-D

0

0

1,8

1,8

1,8

1,8

Houdstermaatschappij

0

0

0

0

0

0,6

RZG Zuidplas

12

12

9,6

9,6

9,6

9,6

Totaal

13,7

13,7

13,1

13,2

13,2

13,8

De voorziening die voor RZG-Zuidplas is getroffen is toegelicht bij de staat van voorzieningen in de balans. De voorzieningen voor deelnemingen zijn toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Reservering
(bedragen x € 1 mln)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

2,5*

3,6

4,7

4,7

4,7

4,7

ROM-D

0

1.1

0

0

0

0

Houdstermaatschappij Zuid-Holland

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

9

17,5

Totaal

2,5

4,7

4,7

4,7

13,7

22,2

Risico's
(bedragen x € 1 mln)

Max.schade

Kans optreden

Netto effect

Begrotingsdoel

Grondbank ROZ Zuidplas

incidenteel

22

50-75%

13,8

3.5

Schadeclaims vergunningverlening ontgrondingen

structureel

20

PM

PM

1.6

BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

structureel

15

0-25%

2

1.6

Omgevingsrisico's vergunningverlening en handhaving

structureel

5

0-25%

0,6

1.6

Deelname ROM-D

incidenteel

8,2

0-25%

1

3.1

Deelname IQ

incidenteel

20,3

0-25%

2,5

3.1

Deelname HZH

incidenteel

116

0-25%

14,5

3.2

Deelname Warmtebedrijf Holding BV

incidenteel

0,7

0-25%

0,1

3.2

Totaal

34,5

Paragraaf Verbonden Partijen