Jaarverslag 2018

2. Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Jaarrekening 2018

Verschil Begroot vs Realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

0

0

0

1.380

1.380

1.491

-111

2 Bereikbaar en Verbonden

131.938

421.081

6.402

-133.759

293.724

230.745

62.980

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

1.041

4.400

0

-4.400

0

7.777

-7.777

- Overzichten en Middelen

15.000

24.457

2.980

914

28.351

550

27.801

- Overhead

7.569

7.079

2.160

-920

8.319

9.788

-1.470

Totaal investeringsuitgaven

155.548

457.017

11.542

-136.785

331.774

250.351

81.423

2 Bereikbaar en Verbonden

48.819

178.939

0

-29.906

149.033

133.935

15.097

- Overzichten en Middelen

380

0

0

0

0

379

-379

Totaal investeringsinkomsten

49.199

178.939

0

-29.906

149.033

134.314

14.718

Saldo investeringen

106.349

278.078

11.542

-106.879

182.741

116.037

66.705

2. Investeringen