Jaarverslag 2018

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 1

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Effectenindicator 1.1 : Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2018

Meet- waarde 2018

1.1.1

Percentage overhead

38

38

39,5

Effectenindicator 1.2 : Kwaliteit dienstverlening

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2018

Meet- waarde 2018

1.2.1

Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85

87

1.2.2

Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn) in %

74

75

94

1.2.3

Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten in %

-

85

93

1.2.4

Doorlooptijd belasting bezwaren in %

-

90

90

1.2.5

Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

6,8

≥7

7,2

1.2.6

Informatie  voor PS is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,8%

1.2.7

Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

9

9

12

Paragraaf Bedrijfsvoering