Jaarverslag 2018

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

Effectenindicator 2.1 : We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2018

Meet- waarde 2018

2.1.1

Aantal trainees

20

20

22

2.1.2

Aantal participatiebanen (in fte)

14

27

31,25

2.1.3

Aantal stageplaatsen

50

50

73

2.1.4

Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

12

10

6

2.1.5

Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

50

50

77

Effectenindicator 2.2 : We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk 'provincie Zuid-Holland' bij werkzoekenden en personeel

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2018

Meet- waarde 2018

2.2.1

Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

6,7

7,0

7,4

Paragraaf Bedrijfsvoering