Jaarverslag 2018

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Overige algemene dekkingsmiddelen

4.846

522

88

0

610

367

243

Provinciefonds

260.045

255.967

7.258

6.908

270.134

270.768

-634

Lokale heffingen

334.570

331.550

3.500

3.000

338.050

339.285

-1.235

Dividend

1.001

700

800

0

1.500

1.544

-44

Saldo van de financieringsfunctie

129

0

0

0

0

123

-123

Totaal

600.591

588.739

11.646

9.908

610.294

612.088

-1.794

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo