Jaarverslag 2018

10. Stille reserves

Gebouwd onroerend goed

Voormalige dienstwoningen.
De provincie heeft nog 2 dienstwoningen in eigendom, die verkocht zouden kunnen worden tegen een boekwinst op het moment dat de woning vrij van huur komt. Het beleid is om zo snel mogelijk tot verkoop over te gaan . Verkopen in verhuurde staat is niet aantrekkelijk. Er is wel sprake van enig achterstallig onderhoud. Het niet uitvoeren van dit achterstallig onderhoud is onbehoorlijk ten aanzien van onze huurders en leidt tot waardeverlies van de woningen (dus minder opbrengsten bij verkoop). Het is van belang dat onderhoud plaats vindt. Het realiseren van de opbrengst is afhankelijk van de vrijval van de huur. Rekening houdend met te maken kosten en behoedzaamheidsaspect, wordt de stille reserve-omvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde per 1 januari 2018 € 0,6 mln.

Voormalige steunpunten .
Op dit moment is er één voormalig steunpunt dat onder de categorie stille reserves valt.
Op basis van een behoedzame waardebepaling wordt uitgegaan voor de stille reserve-omvang van 80% van de WOZ-waarde per 1 januari 2018 € 0,3 mln.

10. Stille reserves