Jaarverslag 2018

3. Kapitaallasten

Totale kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 Desinvesteringen

Primaire Begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

135.328

679

74.058

-1.570

0

72.487

70.830

1.657

3. Kapitaallasten