Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

In 2018 zijn 120 grondtransacties en 251 beheerovereenkomsten (pacht, huur en bruikleen) gesloten.
Het betreffen:

  • 49 verkopen;
  • 40 aankopen;
  • 8 ruilingen / gecombineerde aan- en verkopen;
  • 23 overige, waaronder vestigingen recht van opstal;
  • 227 geliberaliseerde pachtcontracten;
  • 24 overige huur-, pacht- of ingebruikgevingscontracten.

De provincie heeft in 2018 voor circa € 22,3 mln gronden aangekocht en voor circa € 43 mln verkocht voor verschillende programma’s en projecten. De opbrengsten uit pacht en huur bedroegen circa € 1,8 mln.
In deze paragraaf Grondbeleid wordt niet ingegaan op vastgoedkosten- en opbrengsten voor de huisvesting van de provinciale organisatie.

Paragraaf Grondbeleid