Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Strategisch bezit

In 2018 is het Handelingskader Strategisch Grondbezit en Strategische grondaankopen door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit handelingskader beschrijft de voorwaarden waaronder overgegaan kan worden tot een strategische grondaankoop en provinciaal bezit als strategisch bezit kan worden aangemerkt. In 2018 hebben geen strategische grondaankopen plaatsgevonden. De provincie is terughoudend met het doen van strategische aankopen in verband met de daaraan verbonden risico's.
In 2019 zal een lijst met strategisch eigendom door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Paragraaf Grondbeleid