Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Overige grondposities

Indien steunpunten dan wel voormalige dienstwoningen niet meer gebruikt worden en niet benodigd zijn voor andere doeleinden komen deze voor verkoop in aanmerking en worden deze op de markt gebracht. In 2018 hebben op dit gebied geen daadwerkelijke verkopen plaatsgevonden maar zijn 3 verkopen in voorbereiding. In 2019 wordt deze verkoopportefeuille uitgebreid omdat de Dienst Beheer Infrastructuur vastgoed gaat afstoten.

Paragraaf Grondbeleid