Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Programma's en projecten

Op bijgaande kaart staan de belangrijkste programma’s en projecten waaraan de provincie op gebied van grondzaken in 2018 een bijdrage heeft geleverd, verdeeld naar categorie. Omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, kruispunten, wegverbreding in het kader van groot onderhoud weggelaten. Er is rekening gehouden met de nieuwe provinciegrens per 1-1-2019.


Bron: Cartografie provincie Zuid-Holland.

Paragraaf Grondbeleid