Programma 4. Bestuur en Samenleving

De maatschappelijke dynamiek vraagt om een alerte en lerende overheid die de energie en het oplossend vermogen uit de samenleving weet in te zetten. De maatschappelijke opgave staat centraal en we werken aan die opgave via een netwerkaanpak. We doen mee in het netwerk als we van toegevoegde waarde kunnen zijn en werken vanuit het provinciale belang. De sturing is op maat: dat wil zeggen gebiedsspecifiek, op het adequate schaalniveau gericht en omvat integrale maatwerkoplossingen boven generieke regels. Dat betekent ruimte laten voor verschil, experimenteren, maatwerk leveren en leren omgaan met onzekerheid. We beseffen dat het ruimte en vertrouwen geven op gespannen voet kan staan met het vertrouwde beeld van een rechtmatige overheid die volgens eenduidige regels opereert. In dit spanningsveld wil de provincie Zuid-Holland met maximale transparantie een oplossingsgericht, effectief en betrouwbaar bestuur zijn.

Realisatie lasten & baten

Lasten

96 %

Baten

56 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

100 %

Onttrekkingen

81 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

27.846

426

28.272

27.107

1.165

96%

Baten

386

-170

216

121

95

56%

Subtotaal baten en lasten

27.460

595

28.055

26.985

1.070

Toevoeging aan reserves

0

89

89

89

0

100%

Onttrekking aan reserves

2.829

681

3.510

2.849

661

81%

Subtotaal reserves

-2.829

-592

-3.421

-2.760

-661

Resultaat

24.631

3

24.634

24.225

409

98%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • Doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  95 %
  (+€1.016)

  Baten

  61 %
  (+€42)
  Prestatieindicatoren
  7
  3
  0
  1
  Effectindicatoren
  1
  0
  0
  0
 • Doel 4.2 Cultuurparticipatie en bibliotheken

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  100 %
  (-€5)

  Baten

  96 %
  (+€3)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • Doel 4.3 Borgen kennis sociaal domein

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  93 %
  (+€88)

  Baten

  0 %
  (+€0)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0