Jaarverslag 2018

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.
In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarlijkse (prognose) tabellen die worden verstrekt door de belastingdienst.

(bedragen in €)

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

227

228

226

225

Paragraaf Lokale heffingen